AKT EREKCYJNY

16 września przy ul. Aguonų 22 został podpisany Akt Erekcyjny pod budowę nowej siedziby Filii
UwB w Wilnie.


Na działce, gdzie wmurowano kamień węgielny powstanie współczesna budowla polskiej
uczelni. Będzie tu mogło pobierać naukę około 300 studentów.


Nowa siedziba będzie miała cztery piętra. Znajdą się tam sale wykładowe, dziekanat,
pomieszczenia administracyjne. W piwnicy przewidziano parking na 20 miejsc i pomieszczenia
techniczne.


Ogólna powierzchnia budynku to 3122,82 metrów kwadratowych.


W uroczystości wzięli udział:
dyrekcja Filii UwB

• Dyrektor dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB
• Zastępca Dyrektora dr Elżbieta Majewska


władze i przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku

• Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Izabela Święcicka
• Prorektor ds. rozwoju dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB
• Prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB
• Kanclerz mgr Tomasz Zalewski


przedstawiciele polskiego i litewskiego resortu edukacji i nauki

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki Polski
Gintautas Jakštas – Wiceminister Edukacji Nauki i Sportu Litwy


przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Sejmu Republiki Litewskiej, fundacji i
stowarzyszeń zrzeszających Polaków, władz samorządowych Wilna i rejonu wileńskiego


Irmina Szmalec – Konsul RP
Beata Pietkiewicz – Posłanka na sejm RL
Rita Tamasuniene – Posłanka na sejm RL
Romuald Brazis – Założyciel Uniwersytetu Polskiego w Wilnie
Stanisław Pieszko – Fundacja Samostanowienie
Wojciech Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Grzegorz Sakson – Prezes Związku Prawników Polaków na Litwie
Ronald Kuźmicki – Duszpasterz akademicki Filii UwB
Iwona Czerniawska – Dyrektor Liceum Adama Mickiewicza.


Nie zabrakło również studentów i pracowników Wydziału Ekonomczno-
Informatycznego.

Więcej:
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/filia-uwb-w-wilnie-wmurowanie-kamienia-wegielnego/?fbclid=IwAR2dmRjZ-d6zmqfh7iE_h5dTF1jcCJJxBcCaOHetNhChWzNVowgawxz41ks/
https://wilno.tvp.pl/62798037/powstanie-nowa-siedziba-filii-uwb-w-wilnie-kolejny-wazny-punkt-polski-na-mapie-miasta?fbclid=IwAR2kK3yy1zFA2VU3aa_N8SGjK76dCFBeFo_GF4D6mQSWSn8vPRDyACG05uo /
https://kurierwilenski.lt/2022/09/20/powstanie-nowa-siedziba-filii-uwb-w-wilnie-kolejny-wazny-punkt-polski-na-mapie-miasta/?fbclid=IwAR3CPu2tqurmLPg78ehGjRiG2a0XxqEsrhxijaIEJfvcT7AUKLmMFBvyI-U /

Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone