Aktualności Erasmus+

Informacja dla studentów o uzupełniającej rekrutacji Erasmus+


Ogłoszona jest uzupełniająca rekrutacja na wyjazd na studia do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University in Bratislava w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w semestrze letnim 2021/2022 roku akademickiego.

W ogłoszonej rekrutacji uzupełniającej mogą brać studenci 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 roku studiów drugiego stopnia.


Rekrutacja na Filii UwB w Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym przebiega w dwóch etapach:
1. złożenie formularza zgłoszeniowego (do 6 listopada 2021, 8.00 (czasu litewskiego))
2. rozmowa kwalifikacyjna

Ad 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza przesłanie formularza do Koordynatora Programu Erasmus+ na adres mailowy [email protected] do 6 listopada 2021, 8.00 (czasu litewskiego). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce Erasmus+ na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/Formularz%20zgoszeniowy%20SMS %202021-2022.doc
Formularz powinien być wypełniony, wydrukowany, podpisany przez kandydata, zeskanowany (lub czytelnie sfotografowany) oraz przesłany na podany wyżej adres mailowy Koordynatora Programu Erasmus+.


Ad 2. Rozmowa kwalifikacyjna- o terminie i innych szczegółach rozmowy kwalifikacyjnej zostaną mailowo poinformowane osoby, które w wymaganym terminie złożą formularz zgłoszeniowy. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w trybie zdalnym.


Komisja kwalifikacyjna może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów oraz korektę i/lub uzupełnienie formularza.


Dodatkowa informacja:
1. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe stypendium na każdy miesiąc pobytu. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.
2. Studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wyższe stypendium ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.


Więcej informacji o programie Erasmus+, szczegółowe zasady rekrutacji oraz stawki stypendium można znaleźć na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms


UWAGA! Osoby, które miałyby dodatkowe pytania związane z rekrutacją uzupełniającą (np. z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego) mogą się skontaktować z mgr Stanisławem Pilżysem Koordynatorem Programu Erasmus+ w Microsoft Teams w czwartek- 4 listopada (godz. 17.00-18.10).


Data publikacji:
2021-10-26
Ogłoszona jest uzupełniająca rekrutacja na wyjazd na studia do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University in Bratislava w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w semestrze letnim 2021/2022 roku akademickiego. W ogłoszonej rekrutacji uzupełniającej mogą brać studenci 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 roku studiów drugiego stopnia. Więcej szczegółów na stronie http://www.uwb.lt/erasmus-plus-studenci/studia/


Data publikacji:
26 października 2021Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+


Została ogłoszona nowa rekrutacja dla pracowników w ramach programu Erasmus+. Więcej szczegółów na stronie https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wyjazdy-pracownikow-w-ramach-programu-erasmus/6a9d7495


Data publikacji:
26 października 2021
Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na studia w Comenius University in Bratislava w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w następnym tygodniu.

Więcej szczegółów o programie Erasmus+ można uzyskać na stronie Uniwersytetu https://uwb.edu.pl/erasmus-1454 lub kontaktując się z Koordynatorem Programu Erasmus+ (adres mailowy: [email protected]).


Data publikacji
2021-10-22


2021 Wszystkie prawa zastrzeżone