Programy Studiów

Uwaga: studentów powtarzających rok obowiązuje plan studiów rocznika z którym powtarzają rok


Uchwały Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Ekonomia I i II stopnia:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3010 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2022 roku (Ekonomia I stopnia)
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3010 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2022 roku (Ekonomia II stopnia)
Uchwała nr 2859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 2346 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku ekonomia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020

Europeistyka:
Załącznik do Uchwały nr 3011 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2022 roku
Uchwała nr 2860 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku europeistyka, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 2862 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programie studiów dla kierunku europeistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Informatyka:
Załącznik do Uchwały nr 3012 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lutego 2022 roku
Uchwała nr 2922 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku informatyka, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
Uchwała nr 2923 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programie studiów dla kierunku informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym
 


 

Harmonogram realizacji programu studiów – Ekonomia, studia pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023

Harmonogram realizacji programu studiów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022

PLAN STUDIÓW Ekonomia I stopnia (Logistyka), obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW Ekonomia I stopnia (Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw), obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW Ekonomia I stopnia (Logistyka), obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019

PLAN STUDIÓW Ekonomia I stopnia (Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw), obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019

Efekty uczenia się Ekonomia I stopnia 2019-2020

Efekty uczenia się Ekonomia I stopnia

 
Harmonogram realizacji progrmu studiów Ekonomia II stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023

Harmonogram realizacji progrmu studiów Ekonomia II, obowiązuje studentów, który rozpoczęli studia na roku akad. 2021/2022

PLAN STUDIÓW Ekonomia II, obowiązuje studentów, który rozpoczęli studia na roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW Ekonomia II (Przedsiębiorstwo na rynku), obowiązuje studentów, który rozpoczęli studia na roku akad. 2018/2019

Efekty uczenia się Ekonomia II stopnia 2019-2020

Efekty uczenia się Ekonomia II stopnia
 

Harmonogram realizacji progrmu studiów Europeistyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023

Harmonogram realizacji progrmu studiów Europeistyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022

PLAN STUDIÓW Europeistyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020

Plan studiów Europeistyka I stopnia

Efekty uczenia się Europeistyka I stopnia 2019-2020

Efekty uczenia się Europeistyka I stopnia

Pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku Europeistyka

 
Harmonogram realizacji progrmu studiów Informatyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023

Harmonogram realizacji progrmu studiów Informatyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022

PLAN STUDIÓW Informatyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW Informatyka I stopnia, obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019

Efekty uczenia się Informatyka I stopnia 2019-2020

Efekty uczenia się Informatyka I stopnia

 

 

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone