Stypendium im. Stanisława Grabskiego

UWAGA STUDENCI EKONOMII !!!
2012-10-12 11:42:37

Uprzejmie informujemy, że Fundacja „Wileńszczyzna” realizuje projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski pt. PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO – IV EDYCJA
dla studentów kierunków ekonomicznych pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR w roku akademickim 2012/2013.

W ramach tego programu o stypendia naukowo-socjalne i szkoleniowe ubiegać się mogą studenci, którzy spełniają następujące warunki:

pochodzą z krajów byłego ZSRR;
legitymują się polskim pochodzeniem (posiadają Kartę Polaka lub mogą udokumentować polskie pochodzenie zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r., tekst jednolity: DZ.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532);
są słuchaczami studiów ekonomicznych na polskich uczelniach;
inne warunki wymienione w Regulaminie Programu.

Więcej informacji:

www.stypendium.org lub/i [email protected]

Studenci I-go roku powinni się zgłosić do Pani Jolanty Lištvan (pok. 400) – administrator w celu uzyskania informacji dotyczącej zdobytych punktów podczas postępowania rekrutacyjnego w celu poprawnego wypełnienia wniosku o stypendium.

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone