Stypendium MNiSW

Studenci, którzy zaliczyli I, II rok studiów I stopnia i I rok studiów II stopnia bez zadłużeń oraz nie powtarzają roku, mogą ubiegać się o stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania przyznawanych przez MNiSW RP.

 • Kandydat winien spełniać następujące warunki:
 1. polskie pochodzenie;
 2. nie ukończony 30 rok życia;

 

 • Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
 1. kserokopię dokumentu tożsamości;
 2. kserokopię legitymacji studenckiej (polskiej);
 3. zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen;
 4. kserokopię dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie – Karta Polaka lub świadectwo urodzenia przetłumaczone na język polski;
 5. oświadczenie kandydata, że nie pobiera stypendium przyznanego przez inny polski organ administracji publicznej lub polską organizację pozarządową;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie posiada polskiego obywatelstwa
 7. prośbę przelania stypendium na konto bankowe (nr. konta bankowego)

 

Oświadczenia do pobrania na stronie : www.uwb.lt

Wymienione dokumenty należy składać do 10 listopada 2016 roku

u Pani Jolanty Lisztwan – administrator (pok. 400).

Tłumaczenie dokumentu

Oświadczenie – MNiSW

Oświadczenie2

Zaświadczenie – MNiSW

Zaświadczenie – MNiSW (magisterskie)

Stypendium MNiSW – Nr konta

2017 Wszystkie prawa zastrzeżone