Archiwum (Erasmus+)

Informacja dla studentów o uzupełniającej rekrutacji Erasmus+


Ogłoszona jest uzupełniająca rekrutacja na wyjazd na studia do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University in Bratislava w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w semestrze letnim 2021/2022 roku akademickiego.

W ogłoszonej rekrutacji uzupełniającej mogą brać studenci 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 roku studiów drugiego stopnia.


Rekrutacja na Filii UwB w Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym przebiega w dwóch etapach:
1. złożenie formularza zgłoszeniowego (do 6 listopada 2021, 8.00 (czasu litewskiego))
2. rozmowa kwalifikacyjna

Ad 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza przesłanie formularza do Koordynatora Programu Erasmus+ na adres mailowy [email protected] do 6 listopada 2021, 8.00 (czasu litewskiego). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce Erasmus+ na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/Formularz%20zgoszeniowy%20SMS %202021-2022.doc
Formularz powinien być wypełniony, wydrukowany, podpisany przez kandydata, zeskanowany (lub czytelnie sfotografowany) oraz przesłany na podany wyżej adres mailowy Koordynatora Programu Erasmus+.


Ad 2. Rozmowa kwalifikacyjna- o terminie i innych szczegółach rozmowy kwalifikacyjnej zostaną mailowo poinformowane osoby, które w wymaganym terminie złożą formularz zgłoszeniowy. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w trybie zdalnym.


Komisja kwalifikacyjna może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów oraz korektę i/lub uzupełnienie formularza.


Dodatkowa informacja:
1. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe stypendium na każdy miesiąc pobytu. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.
2. Studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wyższe stypendium ze specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.


Więcej informacji o programie Erasmus+, szczegółowe zasady rekrutacji oraz stawki stypendium można znaleźć na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms


UWAGA! Osoby, które miałyby dodatkowe pytania związane z rekrutacją uzupełniającą (np. z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego) mogą się skontaktować z mgr Stanisławem Pilżysem Koordynatorem Programu Erasmus+ w Microsoft Teams w czwartek- 4 listopada (godz. 17.00-18.10).


Data publikacji:
2021-10-26
Informacja o uzupełniającej rekrutacji ERASMUS+ dla studentów


Ogłoszona jest uzupełniająca rekrutacja na wyjazd na studia do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University in Bratislava w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w semestrze letnim 2021/2022 roku akademickiego. W ogłoszonej rekrutacji uzupełniającej mogą brać studenci 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci 1 roku studiów drugiego stopnia. Więcej szczegółów na stronie http://www.uwb.lt/erasmus-plus-studenci/studia/


Data publikacji:
26 października 2021Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na studia w Comenius University in Bratislava w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w następnym tygodniu.

Więcej szczegółów o programie Erasmus+ można uzyskać na stronie Uniwersytetu https://uwb.edu.pl/erasmus-1454 lub kontaktując się z Koordynatorem Programu Erasmus+ (adres mailowy: [email protected]).


Data publikacji
2021-10-22Informacja dla kandydatów Erasmus+
Wszyscy kandydaci na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ są proszeni o obecność w Microsoft Teams podczas rozmów kwalifikacyjnych 14 kwietnia (środa) 2021 roku, o godzinie 13.00 (czas litewski).

Proszę napisać krótką wiadomość w chacie w Microsoft Teams do koordynatora mgr Stanisława Pilżysa lub przesłać wiadomość mailową na adres [email protected] (o 13.00, 14 kwietnia) w celu potwierdzenia swojej obecności na rozmowie kwalifikacyjnej.

Data publikacji:
2021-04-13Rozmowy kwalifikacyjne Erasmus+
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 14 kwietnia (środa) 2021 roku, o godzinie 13.00 (czas litewski). Rozmowy odbędą się zdalnie poprzez Microsoft Teams.

Data publikacji:
2021-04-07Ogłoszony jest konkurs na półroczny (lub roczny) wyjazd do Bratysławy (Słowacja) na Comenius University
w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+! Możliwy jest wyjazd w semestrze zimowym oraz/lub
letnim w roku akademickim 2021/2022.

Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć na stronie
https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms

Rekrutacja na Filii UwB w Wilnie Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym przebiega w dwóch etapach:
1. złożenie odpowiednich dokumentów- do 8 kwietnia 2021, 16.00 (czasu litewskiego)
2. rozmowa kwalifikacyjna- termin zostanie ustalony później. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie
opublikowany na stronie internetowej Filii co najmniej 5 dni przed rozmową kwalifikacyjną.

Wszyscy chętni studenci powinni przesłać odpowiednie dokumenty na adres mailowy s.pilż[email protected]
do 8 kwietnia 2021, 16.00 kwietnia (czasu litewskiego).

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji na studia jest złożenie następujących dokumentów:
1. formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w zakładce Erasmus+ na stronie internetowej
Uniwersytetu
w Białymstoku https://uwb.edu.pl/uploads/tiny/Formularz%20zgoszeniowy%20SMS%202021-2022.doc
2. (2a) średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz (2b) średniej ocen z roku akademickiego
poprzedzającego rok rekrutacji.

Opcjonalnie można również złożyć:
3. opinię (-e) lub rekomendację (-e) dotyczącą (-e) kandydata.

Komisja kwalifikacyjna może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów oraz korektę i/lub uzupełnienie
złożonych dokumentów.

Uwaga! Z powodu międzynarodowej sytuacji epidemiologicznej wyjazdy mogą zostać przełożone lub
odwołane.

Dodatkowa informacja:
1. Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać wyższe stypendium na każdy
miesiąc pobytu. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.
2. Studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wyższe stypendium ze specjalnego funduszu pomocy
dla osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w Zasadach rekrutacji 2021/2022.

Więcej szczegółów o rekrutacji na studia i praktyki Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z
Koordynatorem Erasmus+ poprzez MS Teams lub mailowo (s.pilż[email protected]). Więcej informacji o
programie Erasmus+ można znaleźć na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms.

Data publikacji:
2021-03-26Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy oraz/lub letni w roku akademickim 2021/2022. Więcej szczegółów już niebawem.


Data publikacji
2021-03-25STUDIA W PIĘKNEJ SŁOWACJI

Trwa uzupełniająca rekrutacja na wyjazd do Bratysławy na Comenius University w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Rekrutacja dotyczy semestru letniego 2020/2021roku.


Więcej informacji można uzyskać podczas indywidualnego spotkania online na platformie MS Teams. Chęć uczestnictwa w spotkaniu online trzeba zgłosić na adres [email protected]


UWAGA! Końcowy termin przesłania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do koordynatora Filii UwB to 12 listopada do godz. 7.00 na adres [email protected].

Data informacji: 2020-10-31Wszyscy zainteresowani, którzy przesłali zgłoszenie, zostali poinformowani o dalszym toku rekrutacji. W razie nieotrzymania informacji proszę o niezwłoczny kontakt z koordynatorem Erasmus+.

Data informacji: 2020-05-22
 


Ogłoszony jest konkurs na półroczny (lub roczny) wyjazd do Bratysławy na Comenius University w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+! Możliwe są wyjazdy w semestrze zimowym oraz/lub letnim w roku akademickim 2020/2021.

Uwaga! Z powodu międzynarodowej sytuacji epidemiologicznej wyjazdy mogą być przełożone lub odwołane.

Wszyscy chętni studenci powinni zgłosić chęć uczestnictwa na adres [email protected] (do 30 kwietnia 2020 proszę napisać list, że chce się kandydować lub w razie jakichkolwiek wątpliwości po prostu zapytać na temat interesujących aspektów Erasmus+). W terminie późniejszym zostanie wyznaczona rozmowa kwalifikacyjna, o czym zostaną poinformowane zainteresowane osoby.

Data informacji: 2020-04-24


Studenci zainteresowani wyjazdem na studia Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020 lub w roku akademickim 2020/2021 do Bratysławy (Słowacja) proszeni są o niezwłoczny kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+. [email protected]

 

Trwa również ciągła rekrutacja na praktyki Erasmus+.

 


 

Rekrutacja na studia Erasmus+ zakończy się 10 kwietnia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się o 14.00 10 kwietnia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie.

 

Aktualizacja: 2019-04-08


 

Trwa uzupełniająca rekrutacja na wyjazd do Bratysławy na Comenius University w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+!

 

Wszyscy chętni studenci powinni jak najszybciej zgłosić chęć uczestnictwa dla mgr Stanisław Pilżysa s.pilż[email protected]

 

Aktualizacja: 2019-03-29

 


 

Spotkanie z koordynatorem Eramus+ we wtorek 2 kwietnia o 11.30 w sali 401.
Na spotkaniu bedą również osoby, które już uczestniczyły w wymianie międzynarodowej.
Spotkanie będzie poświęcone wyjazdom studentów na studia oraz praktyki w Unii Europejskiej.

 

Przyjdź i dowiedz się dlaczego warto! Erasmus+ w sam raz dla zdolnych i ambitnych!

 


 

Ogłoszony jest nowy konkurs na półroczny (lub roczny) wyjazd do Bratysławy na Comenius University w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+!

 

Wszyscy chętni studenci powinni zgłosić chęć uczestnictwa dla mgr Stanisław Pilżysa s.pilż[email protected] (do 26 marca 2019 proszę napisać list, że chce się kandydować). W terminie późniejszym zostanie wyznaczona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Data informacji: 2019-03-18

 

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone