Archiwum (Erasmus+)

W terminie od 11 do 31 marca 2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (STA i STT) na rok akademicki 2018/2019 do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych (KA103).


Wyjazdy mogą być realizowane do 30 września 2019 r. Podpisane dokumenty można składać bezpośrednio w Dziale Współpracy Międzynarodowej lub przesyłać drogą elektroniczną na [email protected] (wyjazdy STA) lub [email protected] (wyjazdy STT).


Więcej informacji: http://uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow

http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/erasmus-rekrutacja-pracownikow-uwb/0258bb8cTrwa rekrutacja pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na wyjazdy akademickie w ramach programu Erasmus+ KA103. Więcej informacji jest na uniwersyteckiej stronie http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/rekrutacja-pracownikow-na-wyjazdy-w-ramach-programu-erasmus/228cf6cb

Osoby zainteresowane wyjazdem typu STA składają wnioski do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) w okresie od 13.05.2019 r. do 13.06.2019 r. W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba miejsc, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

Zainteresowani powinni samodzielnie skontaktować się z partnerami i uzgodnić potencjalny plan pobytu.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie mogą wyjechać do następujących ośrodków akademickich:
1. Chorwacja, Dubrownik- UNIVERSITY OF DUBROVNIK oraz
2. Słowacja, Bratysława- COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
Szczegółowe zasady kwalifikacji można znaleźć tu: http://uwb.edu.pl/wyklady


Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Szczegółowe zasady kwalifikacji można znaleźć tu: http://uwb.edu.pl/szkolenia-1526

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Dokładne stawki można znaleźć w zasadach kwalifikacji.

Data dodania informacji: 13 maja 2019

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone