Decyzja Dyrektora Filii w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Filii UwB w Wilnie

Decyzja Dyrektora Filii – PDF
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone