Dotacja na konferencję naukową „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka“

Wydział Prawa UwB oraz Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie na podstawie przedłożonego wspólnie wniosku uzyskały z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP dotację w ramach Działalności upowszechniającej naukę na organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka“. Konferencję współorganizuje nasz Wydział, a odbędzie się ona w Wilnie w dniach 09-12 maja 2018 r.


Program konferencji podamy w najbliższym czasie.


Biuro Karier i Promocji

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone