Dyplomatorium 2016

29 lipca 2016 roku Na Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku 50 absolwentom wręczono dyplomy wyższego wykształcenia (36 studiów licencjackich i 14 studiów magisterkich).

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone