Absolwenci Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB otrzymali dyplomy

21 lipca w Domu Kultury Polskiej obyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Ekonomiczno – informatycznego w Wilnie.


W roku 2017 studia ukończyło 48 studentów, z których 27 otrzymało dyplomy licencjata z ekonomii, 9 licencjata z informatyki oraz 12 osób zostało magistrami ekonomii. Ogółem w ciągu 10 lat Wydział w Wilnie ukończyło 598 studentów.


W roku obecnym mija 10 lat od rozpoczęcia działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Na uroczystość wręczenia dyplomów przybył prorektor uczelni dr hab. Wojciech Śleszyński, który w mowie gratulacyjnej podkreślił, że dzisiejszy dzień jest świętem nie tylko absolwentów, ale również samej uczelni oraz Polaków na Litwie. „Filia jest kuźnią, która wykształciła ponad pół tysiąca absolwentów, którzy zasilili lokalny rynek pracy i wzbogaciły polską inteligencję na Litwie” – powiedział prorektor.


Uroczystość wręczania dyplomów poprzedziła konferencja z udziałem prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego oraz dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie dr hab. Mieczysławy Zdanowicz.


„Gratuluję pani dziekan i całemu zespołowi. Jesteśmy jedyną uczelnią państwową mającą filię za granicą. Traktujemy filię w Wilnie jako misję naszego uniwersytetu” – podkreślił na wstępie prorektor W. Śleszyński. Dziekan M. Zdanowicz przytoczyła zebranym statystykę. Podała, że najczęściej filię UwB wybierali absolwenci Gimnazjum Jana Pawła II, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Mickiewiczówki, na dalszych miejscach znalazły się osoby z Syrokomlówki, gimnazjum w Rudominie. „W zasadzie ze wszystkich szkół mieliśmy osoby studiujące na naszym Wydziale.” – poinformowała dziekan.


W roku akademickim 2018/19 zostaną wprowadzone pewne zmiany w nauczaniu. Na kierunku ekonomii więcej uwagi poświęci się zajęciom praktycznym. Zostaną wprowadzone dwie specjalności: logistyka i rachunkowość oraz finanse przedsiębiorstw. Na kierunku informatycznym również więcej będzie zajęć praktycznych, na przykład tworzenie aplikacji mobilnych.


Studenci europeistyki odbywają praktyki w Departamencie Mniejszości Narodowych, EFHR, Sejmie, w samorządach Wilna oraz rejonów wileńskiego i solecznickiego. Dwie osoby odbyły praktyki w Brukseli w biurze europosła Waldemara Tomaszewskiego.


Dobrze układa się współpraca z polskimi szkołami na Wileńszczyźnie. „Chcemy zachęcić młodzież do studiowania. Sądzimy, że w społeczności polskiej tkwi niewykorzystany potencjał” – powiedziała dziekan Mieczysława Zdanowicz.


Uroczystość wręczenia dyplomów zakończyła się tradycyjnym zdjęciem z władzami uczelni i lampką szampana wzniesioną za przyszłość maturzystów.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone