Dyplomatorium 2018

20 lipca w Domu Kultury Polskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich trzeciej promocji oraz licencjackich dziewiątej promocji absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.


W tym roku studia ukończyło już 58 osób, w tym na kierunku informatyki 9 osób, na kierunku europeistyki 20 osób, na kierunku ekonomii I stopnia 14 osób i ekonomii II stopnia 15 osób. Mamy już w dniu dzisiejszym w sumie 678 absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie. Po raz pierwszy dyplomy otrzymali studenci europeistyki.


,,Dzisiejszy dzień jest to najważniejsza chwila dla tegorocznych absolwentów naszego Wydziału. To niebywale podniosły moment dla młodych ludzi, którzy kończą studia, wieńczą sukcesem lata starań, wysiłku, wyrzeczeń. To również wzruszający moment dla ich rodzin i najbliższych. Gratuluję serdecznie wam drodzy absolwenci zdobytego dyplomu, rodzinom za udzielane wsparcie. Drodzy absolwenci, mam nadzieję, że otrzymany dyplom otworzy wam drzwi do kariery zawodowej, pomoże osiągnąć sukces. Życzę, abyście potrafili wykorzystać swoje umiejętności zdobyte na Wydziale.’’- gratulowała dziekan.


,,W imieniu jego magnificencji rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Roberta Ciborowskiego składam serdeczne gratulacje wszystkim studentom oraz pracownikom Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie. Dzisiejsza uroczystość to święto ważne nie tylko dla samych abiturientów, dla całego Uniwersytetu w Białymstoku, ale również dla środowiska intelektualnego Polaków na Litwie. Kończąc studia na naszej uczelni dajecie sobie szansę na dobry start w życiu zawodowym. Wieżę, że studia na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku pozwolą wam rozwinąć skrzydła, a dalsze pogłębienie wiedzy będzie wyjątko owocne. – powiedział prorektor UwB prof. Mariusz Popławski.


Ambasador Urszula Doroszewska także złożyła gratulacje studentom. ,,Chciałam pogratulować studentom, którzy zakończyli studia i zachęcić do dalszego kształcenia się.’’


Uroczystość wręczenia dyplomów zakończyła się tradycyjnym zdjęciem z władzami uczelni i lampką szampana wzniesioną za przyszłość maturzystów.


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone