Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego za zgodą JM Rektora i Rady Filii ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego

Pliki do pobraniaDyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego za zgodą JM Rektora i Rady Filii ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego – PDF

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone