Ekspozycja rękopisu Adama Mickiewicza

24 lutego Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. Roberta Schumana brało udział w wystawie pod tytułem „Litwo, Ojczyzno moja.. Adam Mickiewicz i poemat Pan Tadeusz”, która została zorganizowana przez Pałac Królewski w Wilnie. Wystawę zorganizowano z okazji setnej rocznicy odzyskania litewskiej i polskiej państwowości (1918-2018).


Ekspozycja zajmuje około 500 m. kw. i obejmuje około 250 autentycznych, unikatowych i typologicznie odrębnych eksponatów z blisko 30 kolekcji dziedzictwa polskich i litewskich instytucji (muzeów, bibliotek, archiwów, prywatnych kolekcji).


Na pierwszym piętrze są obrazy, osobiste rzeczy Mickiewicza, czyli opowiada się o życiorysie twórcy, miejscu urodzenia (Nowogródek), młodości, rodzinie. Natomiast na drugim – oryginalny rękopis „Pana Tadeusza” oraz tłumaczenia na wiele języków, w tym na litewski, francuski, angielski, hiszpański oraz inne. Rękopisowi towarzyszą skrzynia, torebka, notatnik, długopis i ołówek.


Wystawa finansowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej w ramach wieloletniego programu „Niepodległość” na lata 2017-2021. Projekt jest realizowany wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza w ramach międzynarodowego programu kulturalnego “Polska 100” poświęconego setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski.


Koło Naukowe Studentów Europeistyki

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone