ERASMUS+

UWAGA, pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku! Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych odbędzie się w terminie 1-30.06. 2017. Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie – www.uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow.

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone