ERASMUS+

Trwa uzupełniająca rekrutacja na praktyki ERASMUS+ w tym roku akademickim. Ilość miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa aż do wyczerpania miejsc, więc ciągle masz szansę! Więcej informacji TU


Studenci studiów I, II i II stopnia mają możliwość w ramach Erasmus+ wyjechać na studia i praktyki. Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Wyjazd na praktykę odbywa się do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

 

Danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, a studentom studiów jednolitych magisterskich 24 miesiące do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki. Do puli przysługujących miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów.


Studia
Praktyki

2017 Wszystkie prawa zastrzeżone