Praktyki

PRAKTYKI dla studentów


Trwa ciągła rekrutacja na praktyki Erasmus+.


Aktualizacja: 2019-04-08
Trwa ciągła rekrutacja na praktyki ERASMUS+. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.


W zależności od kraju miesięczne stypendium może wynieść 450, 550 lub 600 EUR. Student powinien samodzielnie załatwić sobie zakwaterowanie.


Praktyki zagranicą w krajach UE są ogromnym i bardzo korzystnym doświadczeniem w trakcie studiów. Różne oferty praktyk można znaleźć m. in. tu:http://uwb.edu.pl/oferty-praktyk
http://uwb.edu.pl/lista-firm-i-instytucji

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmus+ mogą skontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym mgr Stanisławem Pilżysem ([email protected]) w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Cała szczegółowa informacja o Praktykach zawarta jest tu: http://uwb.edu.pl/formularze


Studenci studiów I oraz II stopnia mają możliwość w ramach Erasmus+ wyjechać na studia i praktyki. Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Wyjazd na praktykę odbywa się do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.


Danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, a studentom studiów jednolitych magisterskich 24 miesiące do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki. Do puli przysługujących miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów.


Data ogłoszenia: 2018-12-03

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone