Praktyki

Oferta praktyki zagranicą


W załączniku znajduje się oferta praktyki od naszych Partnerów zagranicznych. Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki mogą skontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym mgr Stanisławem Pilżysem ([email protected]) w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Załącznik: Internship offer


PRAKTYKI dla studentów


Od 2 listopada do 30 listopada 2022 r. trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych (KA 131) w celu odbycia praktyk (SMT) w roku akademickim 2022/2023..


Link do ogłoszenia o praktykach: https://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wyjazdy-studentow-na-praktyki-w-ramach-programu-erasmus/3ce0c0a0

Link do szczegółowych informacji o praktykach: https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-praktyki-smp

Aktualizacja: 2022-11-10
Trwa ciągła rekrutacja na praktyki ERASMUS+. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.


W zależności od kraju miesięczne stypendium może wynieść 450, 550 lub 600 EUR. Student powinien samodzielnie załatwić sobie zakwaterowanie.


Praktyki zagranicą w krajach UE są ogromnym i bardzo korzystnym doświadczeniem w trakcie studiów. Różne oferty praktyk można znaleźć m. in. tu:http://uwb.edu.pl/oferty-praktyk
http://uwb.edu.pl/lista-firm-i-instytucji

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki Erasmus+ mogą skontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym mgr Stanisławem Pilżysem ([email protected]) w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Cała szczegółowa informacja o Praktykach zawarta jest tu: http://uwb.edu.pl/formularze


Studenci studiów I oraz II stopnia mają możliwość w ramach Erasmus+ wyjechać na studia i praktyki. Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Wyjazd na praktykę odbywa się do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.


Danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, a studentom studiów jednolitych magisterskich 24 miesiące do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki. Do puli przysługujących miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów.


Data ogłoszenia: 2018-12-03

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone