Filmik 15-lecie

W roku 2007 w Wilnie rozpoczął działalność Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku – pierwsza filia uczelni polskiej poza granicami kraju. W tym roku mija 15 lat działalności jedynej polskiej uczelni wyższej na Litwie.


2022 Wszystkie prawa zastrzeżone