Godziny Dziekańskie

Decyzją Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 22.12.2016 r. od godziny 15:00 są ogłoszone godziny rektorskie. W związku z zarządzeniem Rektora, Pani Dziekan dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof. UwB uchyla komunikat w sprawie godzin dziekańskich od 12:00 do 14:00. (Zajęcia w dniu 22.12.2016 do godz. 15:00 odbędą się według rozkładu, o 15:00 odbędzie się uroczystość wigilijna).
2021 Wszystkie prawa zastrzeżone