Ranking

http://webometrics.info/en/Europe/Poland

http://webometrics.info/en/Europe/Lithuania

Ranking Webometrics.info (Lipiec 2017) 

1        Harvard University

402     Uniwersytet Warszawski

435     Uniwersytet Jagielloński

768     Uniwersytet Wileński

1427    Uniwersytet w Białymstoku

1466    Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

2635   Uniwersytet im. Michała Romera

4169    Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

5808    ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

7687  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

13650  Wileńskie Kolegium Biznesu

20206 Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 Ranking Webometrics.info (Lipiec 2016) 

1        Harvard University

397     Uniwersytet Jagielloński

337     Uniwersytet Warszawski

807     Uniwersytet Wileński

1277    Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

1717    Uniwersytet w Białymstoku

2176    Uniwersytet im. Michała Romera

3293    Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

5050    ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

11479  Wileńskie Kolegium Biznesu

13066  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

19642 Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 

Ranking Webometrics.info (Styczeń 2016) 

1        Harvard University

281     Uniwersytet Jagielloński

282     Uniwersytet Warszawski

689     Uniwersytet Wileński

1169    Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

1603    Uniwersytet w Białymstoku

2091    Uniwersytet im. Michała Romera

3381    Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

5053    ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

10358  Wileńskie Kolegium Biznesu

13987  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18189  Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 

Ranking Webometrics.info (Luty 2015) 

1            Harvard University

287        Uniwersytet Jagielloński

323        Uniwersytet Warszawski

681        Uniwersytet Wileński

1034      Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

1643      Uniwersytet w Białymstoku

2134      Uniwersytet im. Michała Romera

3003     Wileńskie Kolegium Biznesu

3425      ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

5715      Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

13987   Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18189    Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 

Ranking Webometrics.info (Luty 2015) 

1            Harvard University

287        Uniwersytet Jagielloński

323        Uniwersytet Warszawski

681        Uniwersytet Wileński

1034      Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

1643      Uniwersytet w Białymstoku

2134      Uniwersytet im. Michała Romera

3003     Wileńskie Kolegium Biznesu

3425      ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

5715      Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

13987   Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18189    Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 

Ranking Webometrics.info (Sierpień 2014) 

1            Harvard University

299        Uniwersytet Jagielloński

335        Uniwersytet Warszawski

644        Uniwersytet Wileński

979        Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

1643      Uniwersytet w Białymstoku

1909      Uniwersytet im. Michała Romera

3003      Wileńskie Kolegium Biznesu

3631      ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

6418      Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

13987  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18189    Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 

Ranking Webometrics.info (Luty 2014)

1            Harvard University

274        Uniwersytet Warszawski

328        Uniwersytet Jagielloński

705        Uniwersytet Wileński

1091        Uniwersytet Techniczny im. Giedymina

1728      Uniwersytet w Białymstoku

2141      Uniwersytet im. Michała Romera

3667      Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

6828      ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii

9031      Wileńskie Kolegium Biznesu

12634    Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

15820    Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach

 

Źródło: www.webometrics.info/en/world

 

RANKING UNIWERSYTETÓW NIEPAŃSTWOWYCH CZASOPISMA „REITINGAI” 2016

Czasopismo „Reitingai” w maju 2016 roku przedstawiło najnowsze oceny i ranking państwowych i niepaństwowych uniwersytetów prowadzących studia na Litwie. Ogółem na Litwie zostało ocenionych 13 państwowych uniwersytetów i 6 niepaństwowych – w tej liczbie i Filia w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Aby lepiej odzwierciedlić rzeczywistą sytuację przy rankingowaniu niewielkich szkół wyższych w porównaniu z dużymi uniwersytetami, większą część wskaźników oceniano biorąc pod uwagę ich wartość względną, tzn. na jednego studenta, przedstawiciela personelu akademickiego, pracownika itd. Poniżej przedstawiona jest tabela podsumowująca ranking uniwersytetów niepaństwowych jaki ukazał się w maju 2016 roku.

Filia w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku (dalej Filia UwB) konkurowała w grupie 6 niepaństwowych uniwersytetów. Według ogólnej sumy wskaźników Filia UwB plasuje się na 5 miejscu w tej grupie wyższych uczelni.

Pierwsze kryterium (Działalność naukowa i osiągnięcia personelu akademickiego) oceniało działalność naukową uczelni. Filia UwB zgłosiła kilkanaście artykułów naukowych za 2014 i 2015 rok, które były opublikowane w czasopismach znajdujących się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, jednak czasopisma te nie były w bazie artykułów naukowych Scopus, według której było oceniane to kryterium. Dlatego Filia UwB według tego kryterium otrzymała 0 punktów i zajęło 4-6 miejsce.

Drugie kryterium (Obecny i przyszły personel akademicki) brało pod uwagę liczbę studentów na jednego wykładowcy akademickiego oraz udział młodych wykładowców w ogólnej liczbie a także liczbę studiów doktoranckich (Filia UwB nie prowadzi obecnie studiów doktoranckich). Według tego kryterium Filia UwB zajęła 5 miejsce.

Trzecie kryterium (Tworzona przez absolwentów wartość dodana oraz ocena pracodawców) uwzględniało opinie 1015 pracodawców na temat absolwentów wyższej uczelni oraz udział bezrobotnych w ogólnej liczbie absolwentów danej uczelni. Według tego kryterium Filia UwB osiągnęła dobre wyniki i zajęła drugie miejsce w tej grupie wyższych uczelni (oraz 9 miejsce spośród 19 uniwersytetów działających na Litwie).

Czwarte kryterium (Konkurencyjność studiów w obszarze międzynarodowym) oceniało umiędzynarodowienie studiów i pod tym kątem Filia UwB została niedoceniona, gdyż każdego roku na wykłady do Filii UwB dojeżdża z Białegostoku około 30 wykładowców (ze stopniem doktora i doktora habilitowanego). Filia w Wilnie powodu braku własnej bazy materialnej ma ograniczone możliwości w zorganizowaniu studentów, którzy przyjadą na uczelnię w ramach programu Erasmus. W tym kryterium Filia UwB zajęła 6 miejsce.

Piąte kryterium (Środowisko nauki i studiów) oceniało poziom wstępujących na studia według świadectw maturalnych oraz udział studentów pierwszego roku studiów, którym przyznane zostało stypendium. Według prawa polskiego stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który ma dobre oceny, ale tylko od drugiego roku studiów. Jednocześnie należy odnotować, że jak wynika z badań nad poziomem kandydujących na studia poziom maturzystów szkół polskich ustępuje poziomowi średniej krajowej, dlatego według tego kryterium Filia UwB zajęła 6 miejsce w tej grupie szkół wyższych.

Szóste kryterium oceniało opinie studentów 3 roku studiów na temat własnej uczelni, w której studiują. W tym kryterium Filia UwB zajęła pierwsze miejsce nie tylko w swej grupie uniwersytetów niepaństwowych, ale również 1 miejsce spośród wszystkich 19 uniwersytetów na Litwie. Wygraliśmy w tym kryterium z takimi potęgami jak Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Gedymina, Kowieński Techniczny Uniwersytet, czy Uniwersytet Mikołaja Romera. Ta ocena świadczy również o tym, że nasi studenci, pomimo braku własnej siedziby i wynikających z tego fakty niedogodności, dobrze zaopiniowali nasze studia i dobrze oceniają relacje zarówno z wykładowcami, jak i z władzami Filii w Wilnie UwB.

Elżbieta Sokołowska, Biuro karier i promocji, dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone