Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

1 października 2018 roku w Domu Kultury Polskiej odbyła się XII inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zebranych gości oraz studentów przez Dziekan Wydziału dr hab. Mieczysławę Zdanowicz, prof. UwB.

„Ubiegły rok akademicki był udanym rokiem dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. 14 marca Jarosław Gowin, Wicepremier rządu polskiego, Minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał z Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, profesorem Robertem Ciborowskim, umowę o dofinansowaniu – w kwocie blisko 19 mln złotych – dotyczącej rozbudowy siedziby wydziału przy ulicy Makowej w Wilnie. To bardzo ważne wydarzenie i duży sukces” – mówiła podczas uroczystości Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB.

,,Chciałbym podkreślić, że Wydział Ekonomiczno – Informatyczny naszego uniwersytetu działa od października 2007 roku i jest pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Celem jego powołania było podniesienie wskaźnika wyższego wykształcenia polskiej młodzieży na Litwie. Warty podkreślenia jest fakt, iż Wydział może poszczycić się najniższym poziomem bezrobocia absolwentów wśród szkół wyższych na Litwie. Co oznacza, że spełnia swoją rolę, kształci doskonale, a profile kształcenia dostosowane są do potrzeb rynku” – powiedział obecny na uroczystości Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB.

,,Jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej dumna jestem z tego, że już w kolejnym roku akademickim młodzież w Wilnie jest kształcona w języku polskim. Szczególnie studentom I roku chciałabym powiedzieć, że studia wyższe, studia na uniwersytecie to wspaniały czas. Dla mnie były najlepszym czasem w moim życiu i wam życzę tego samego’’- list od Ambasadora RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej przeczytał zastępca Grzegorz Poznański.

,,Mamy piękną młodzież i chcemy, aby poznawała realia i korytarze instytucji UE, żeby w tym temacie, jak najbardziej się wzmacniała. Sprawą bardziej ważną jest wsparcie uczelni poprzez naszych przedstawicieli w samorządach, czy szkołach. Te sprawy są zasadnicze” – podkreślił Poseł na Sejm RL Waldemar Tomaszewski.

,,Życzę studentom, zwłaszcza studentom I roku, aby nauka przebiegała w miłej atmosferze” – pogratulował obecny doradca premiera RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski.

Uroczystość swą obecnością także zaszczyciła dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė. Gratulowała studentom rozpoczęcia nowego roku akademickiego, a także podkreśliła, że studenci mieszkając na Litwie mają wyjątkową możliwość studiowania po polsku.

,,Dzisiejsza uroczystość ma specjalne znaczenie dla wszystkich studentów, a szczególnie dla studentów I roku. Drodzy studenci I roku, studia to trudne zdobywanie wiedzy, stopniowe realizowanie marzeń’’ – powiedział sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy i adwokat Czesław Okińczyc.

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego najlepsi tegoroczni absolwenci otrzymali dyplomy honorowe.

Wszyscy zebrani na uroczystości mieli możliwość wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. ,,Przesilenie cywilizacyjne – nowe trendy w gospodarce globalnej’’, który wygłosiła prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Ziemacka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uroczysta część święta była zakończona wysłuchaniem pieśni Gaudeamus oraz pamiątkowymi zdjęciami z absolwentami.

Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone