Informacja na I roku studiów magisterskich

 

Poprawa kolokwium z ćwiczeń z przedmiotu Systemy ekonomiczne jest przewidziana w dniu 27 czerwca o godz. 19.00.

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone