Informacje dotyczące uruchomienia kształcenia zdalnego

W związku z rekomendacją MNiSW, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski zaleca, aby w okresie zawieszenia zajęć na uczelni wykłady, seminaria, proseminaria, konwersatoria oraz pracownie dyplomowe realizowane były w formie kształcenia zdalnego. O ile to możliwe, formy kształcenia zdalnego mogą być realizowane także w przypadku ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i lektoratów.


Informacje o formie i terminie realizacji zajęć powinny zostać przekazane studentom za pośrednictwem systemu USOS. Zajęcia, które nie mogą odbywać się w formie kształcenia zdalnego, zostaną odpracowane gdy możliwe będzie przywrócenie zajęć w normalnym trybie.


Zajęcia aktualnie realizowane w formie e-learningu mogą być kontynuowane.


Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-uruchomienia-ksztalcenia-zdalnego.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone