ISKN – Statystyka na co dzień

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w partnerstwie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, pod patronatem Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Konferencja odbędzie się dnia 31 maja 2022 r. w formie zdalnej. Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. Konferencja jest adresowana do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uczestnicy będą mogli prezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych obszarach nauki. Możliwy jest również udział w konferencji bez wystąpienia.


Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 3.05.2022 r. poprzez formularz:
 https://forms.gle/PwxCzWk4Gi6mqrha9


Zapisy już trwają!


Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów ([email protected]) do dnia 15.05.2022 r., spełniające wymogi redakcyjne, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania” (20 pkt.)


Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo na stronie:
https://wiz.pb.edu.pl/…/konferencje-i…/iskn-statystyka/

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone