Kandydaci

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18

Uwaga: opłatę rekrutacyjną prosimy dokonać przelewem bankowym. Na Wydziale nie przyjmujemy wpłat gotówką. Przy składaniu dokumentów prosimy przynosić potwierdzenie dokonania przelewu (Kandydaci na studia II stopnia na kierunku ekonomia, którzy złożą dokumenty do 31 lipca są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej).


Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 lipca jest już możliwość rejestracji w systemie LAMA BPO https://lamabpo.lt/ na kierunek ekonomia I stopnia, ekonomia II stopnia, europeistyka I stopnia, informatyka I stopnia.


Niezależnie od sytemu LAMA BPO prowadzona jest rekrutacja bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej (Kalvarijų g.) 135 (4 piętro, pokój 410).


Zwracamy też uwagę, iż w przypadku negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego w systemie LAMA BPO, należy zgłosić się osobiście w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej (Kalvarijų) 135. Negatywny wynik rekrutacji w LAMA BPO nie przekreśla szansy na dostanie się na studia na naszym Wydziale.

 

PRZYJDŹ DO NAS! NIE ZWLEKAJ! STUDIUJ!


Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP (DSW-2-0412/ /JB/05 z dnia 25 kwietnia 2006 roku), decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPM (BDG-0131-3409-06 z dnia 9 marca 2006 roku), uchwały Rządu Republiki Litewskiej (uchwała 633 z dnia 19 czerwca 2007 roku) oraz pozwolenia Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy (Pozwolenie na studia Nr 002011 z dnia 8 sierpnia 2007 roku oraz Pozwolenie na studia Nr 002508 z dnia 4 września 2014).WYBIERZ JEDEN Z KIERUNKÓW STUDIÓW

A MOŻESZ NAWET DWA!


Już po 3 latach na naszej uczelni:

 • – po ukończeniu ekonomii będziesz mógł pracować jako ekonomista, menedżer, księgowy lub prowadzić własny biznes,
 • – po ukończeniu europeistyki – jako urzędnik, administrator, doradca, referent, specjalista oraz dziennikarz,
 • – po ukończeniu informatyki – jako programista lub administrator sieci komputerowych z dobrym wynagrodzeniem!

 

 

Studia licencjackie oraz magisterskie

 

Zalety naszego Uniwersytetu:

1. 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie w języku polskim, nauka odbywa się w Wilnie;
2. Początek studiów od 1 października;
3. Nasz Wydział wypromował już ponad 500 absolwentów. Nasze dyplomy z kierunków EUROPEISTYKA, EKONOMIA I, II stopnia oraz INFORMATYKA zostały uznane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy oraz są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej;
4. Kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku oraz litewskich uczelni wyższych (m. in. z Uniwersytet Wileńskiego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Kazimierza Simonawicza);
5. Studenci uczą się języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) w przeciągu dwóch lat oraz języka litewskiego w celu poznania terminologii fachowej z ekonomii, europeistki lub informatyki na studiach licencjackich;
6. Nasi studenci mają takie same prawa, jak studenci uczelni litewskich (mają litewską legitymację studenta, uprawniającą do zniżek na transport i opiekę zdrowotną).

 

Stypendia i warunki finansowe na studiach:

1. Wysokie stypendia naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz innych fundacji (nawet do 2000 Euro rocznie na osobę!);
2. Stypendia socjalne (do 115 Euro miesięcznie) i kredyty na studia przyznawane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej;
3. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich z Ekonomii na naszym Wydziale lub na bezpłatnych studiach magisterskich w Polsce. Corocznie Rząd Polski przeznacza 25 stypendiów (w wysokości ok. 1000 PLN miesięcznie) dla naszych absolwentów na studia magisterskie w Polsce;
4. Roczny koszt studiów licencjackich tylko 434 Euro, a studiów magisterskich 724!

 

Informacje ogólne:

1. Zasady rekrutacji na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie są ustalone zgodnie z wymogami dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą musi zdobyć kandydat, aby być zakwalifikowanym na studia wyższe;

2. Zasady rekrutacji nie wymagają, aby kandydat miał zdany egzamin na poziomie państwowym z dowolnego przedmiotu (aczkolwiek należy zaznaczyć, że zdanie egzaminu na poziomie państwowym z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, daje większą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym).

—————————————————————————————————————-

Komisja rekrutacyjna Filii UwB w Wilnie

 

Kalvariju g. 135 (4 piętro), Wilno
Tel/faks: (8 5) 276 67 39
E-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl

Czas pracy:
Poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:30

Dokumenty są przyjmowane:
Poniedziałek-piątek od 9:00 do 16:45

Przewodniczący
dr Mariusz Giero
(85) 2766739
Zastępca przewodniczącego
mgr Stanislav Pilžys
(85) 2766739
Sekretarz
mgr Franciszek Verkovski
(8 5) 2766739
Violeta Paškevič
(8 5) 2766739
Daniel Stankevič
(8 5) 2766739

 

TERMINY REKRUTACJI:

I tura rekrutacji:
1 – 31 lipca 2017 r. – przyjmowanie podań
1 sierpnia 2017 r. – podpisywanie umów ze studentami
II tura rekrutacji:
2  – 30 sierpnia 2017 r. – przyjmowanie podań
31 – sierpnia 2017 r. – podpisywanie umów ze studentami
III tura rekrutacji (uzupełniająca) na uczelni:
1 – 28 września 2017 r. – przyjmowanie podań
29 września 2017 r. – podpisywanie umów ze studentami


REJESTRACJA NA STUDIA:

Rejestracji i wydruk ankiety kandydata powinno się dokonać poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwb.edu.pl/. Można to zrobić bezpośrednio u nas przy składaniu dokumentów.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie, dyplom licencjacki na studia magisterskie;
 • Kserokopia dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu;
 • Zaświadczenie lekarskie (z dopiskiem “Mokytis gali”);
 • 4 zdjęcia (3×4 cm);
 • Opłata rekrutacyjna – 23 Euro (Kandydaci na studia II stopnia ekonomii, którzy złożą dokumenty do 31 lipca są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe Filii UwB w Wilnie (przy składaniu dokumentów prosimy przynosić potwierdzenie dokonania przelewu, na Wydziale nie przyjmujemy wpłat gotówką):
  • Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
  • Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
  • Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA
 • Kopia metryki urodzenia;

 

2018 Wszystkie prawa zastrzeżone