Kandydaci

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

ZAMKNIĘTA

(EKONOMIA, INFORMATYKA, EUROPEISTYKA)

Instrukcja do IRK krok po kroku

 

Nabór na kierunek “Pedagogika” jeszcze się nie rozpoczął!


Zapraszamy na rekrutację w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie!
Proszę przynieść następujące dokumenty:

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca będzie już możliwość rejestracji w systemie LAMA BPO https://lamabpo.lt/ na studia I stopnia na kierunki: ekonomia, europeistyka, informatyka.

 

1. Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie,
(dyplom licencjacki na studia magisterskie);
2. dowód osobisty (asmens tap. kort) lub paszport;
3. zaświadczenie lekarskie z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali” (jeżeli studia licencjackie);
4. Opłata rekrutacyjna – 19 Euro.

 

OD 5 CZERWCA KONIECZNIE PROSZĘ DOKONAĆ rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwb.edu.pl/.

 

Niezależnie od systemu LAMA BPO prowadzona jest rekrutacja bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej (Kalvarijų g.) 135 (4 piętro, pokój 410).

Zwracamy też uwagę, iż w przypadku negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego w systemie LAMA BPO, należy zgłosić się osobiście w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej (Kalvarijų) 135. Negatywny wynik rekrutacji w LAMA BPO nie przekreśla szansy na dostanie się na studia na naszym Wydziale.

 

Można dokonać rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwb.edu.pl/ samodzielnie, a po dokonaniu rejestracji w systemie IRK proszę wysłać pod adres [email protected] nastepujące dokumenty:

 

1. ankietę kandydata pdf ze zdjęciem (IRK)

 

Skan lub zdjęcia:

2. Świadectwa dojrzałości na studia licencjackie,
(dyplom licencjacki na studia magisterskie);
3. dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu;
4. zaświadczenia lekarskiego (z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali”);
5. metryki urodzenia (gimimo liudijimas);
6. Opłaty rekrutacyjnej – 23 Euro.

 

Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA (asmens kodas, vardas pavardė)

 

UWAGA!
Proszę wysłać wszystkie dokumenty razem i zapakować do rar albo zip, proszę także podpisać to swoim imieniem i nazwiskiem.

 

PRZYJDŹ DO NAS! NIE ZWLEKAJ! STUDIUJ!
 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku powstał na mocy decyzji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RP (DSW-2-0412/ /JB/05 z dnia 25 kwietnia 2006 roku), decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPM (BDG-0131-3409-06 z dnia 9 marca 2006 roku), uchwały Rządu Republiki Litewskiej (uchwała 633 z dnia 19 czerwca 2007 roku) oraz pozwolenia Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy (Pozwolenie na studia Nr 002011 z dnia 8 sierpnia 2007 roku oraz Pozwolenie na studia Nr 002508 z dnia 4 września 2014).

 

WYBIERZ JEDEN Z KIERUNKÓW STUDIÓW
 

A MOŻESZ NAWET DWA!
 

Roczny koszt studiów tylko 434€!
 
Już po 3 latach na naszej uczelni:

 • – po ukończeniu ekonomii będziesz mógł pracować jako ekonomista, menedżer, księgowy lub prowadzić własny biznes,
 • – po ukończeniu europeistyki – jako urzędnik, administrator, doradca, referent, specjalista oraz dziennikarz,
 • – po ukończeniu informatyki – jako programista lub administrator sieci komputerowych z dobrym wynagrodzeniem!

 

 

Studia licencjackie oraz magisterskie

 

Zalety naszego Uniwersytetu:

1. 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie w języku polskim, nauka odbywa się w Wilnie;
2. Początek studiów od 1 października;
3. Nasz Wydział wypromował już 716 absolwentów. Nasze dyplomy z kierunków EUROPEISTYKA, EKONOMIA I, II stopnia oraz INFORMATYKA zostały uznane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy oraz są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej;
4. Kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku oraz litewskich uczelni wyższych (m. in. z Uniwersytet Wileńskiego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Kazimierza Simonawicza);
5. Studenci uczą się języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) w przeciągu dwóch lat oraz języka litewskiego w celu poznania terminologii fachowej z ekonomii, europeistyki lub informatyki na studiach licencjackich;
6. Nasi studenci mają takie same prawa, jak studenci uczelni litewskich (mają litewską legitymację studenta, uprawniającą do zniżek na transport i opiekę zdrowotną).

 

Stypendia i warunki finansowe na studiach:

1. Stypendia socjalne (do 115 Euro miesięcznie) i kredyty na studia przyznawane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej;
2. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich z Ekonomii na naszym Wydziale lub na bezpłatnych studiach magisterskich w Polsce.
3. Roczny koszt studiów licencjackich i magisterskich (dla obywateli państw Polski i Litwy oraz posiadaczy Karty Polaka) tylko 434 Euro!

 

Informacje ogólne:

1. Zasady rekrutacji na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie są ustalone zgodnie z wymogami dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą musi zdobyć kandydat, aby być zakwalifikowanym na studia wyższe;

2. Zasady rekrutacji nie wymagają, aby kandydat miał zdany egzamin na poziomie państwowym z dowolnego przedmiotu (aczkolwiek należy zaznaczyć, że zdanie egzaminu na poziomie państwowym z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, daje większą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym).

—————————————————————————————————————-Komisja rekrutacyjna Filii UwB w Wilnie

 

Kalvarijų g. 135 (4 piętro), Vilnius
Tel/faks: (8 5) 276 67 39
E-mail: [email protected]

Czas pracy:
Poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:30

Dokumenty są przyjmowane:
Poniedziałek-piątek od 10:00 do 16:45

TERMINY REKRUTACJI:
Rekrutacja się rozpoczęła!


REJESTRACJA NA STUDIA:

Rejestracji i wydruk ankiety kandydata powinno się dokonać poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwb.edu.pl/. Można to zrobić bezpośrednio u nas przy składaniu dokumentów.


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie, dyplom licencjacki na studia magisterskie;
 • Kserokopia dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu;
 • Zaświadczenie lekarskie (z dopiskiem “Mokytis ir sportuoti gali”);
 • 1 zdjęcie (3×4 cm);
 • Kopia metryki urodzenia;
 • Opłata rekrutacyjna – 23 Euro. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe Filii UwB w Wilnie (przy składaniu dokumentów prosimy przynosić potwierdzenie dokonania przelewu, na Wydziale nie przyjmujemy wpłat gotówką):
  • Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
  • Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
  • Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

 

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone