Klub Absolwentów WEI UwB

Dnia 2 marca br. na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie odbyło się zebranie założycielskie Klubu Absolwentów WEI UwB. Do sfery działalności Klubu należy: zrzeszanie absolwentów Wydziału, podtrzymywanie i rozwijanie więzi pomiędzy uczelnią a jej absolwentami, tworzenie możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń absolwentów, organizowanie zjazdów i spotkań absolwentów, wspieranie budowy dobrego wizerunku Wydziału i jego absolwentów. Członkiem Klubu może zostać każdy absowlent naszego Wydziału. Do Zarządu Klubu Absolwentów zostali wybrani: Ilona Stankiewicz, Ryszard Kontrymowicz i Tomasz Pieczuro.


Życzymy sukcesów i rozwoju działalności!


Biuro Karier i Promocji

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone