Konferencja w Wilnie 23 -25 maja 2019 r.

Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjnego rozwoju współczesnej gospodarki


Główny cel konferencji: Wymiana poglądów i wyników badań prowadzonych w różnych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej nt. instytucjonalnych uwarunkowań innowacyjnego rozwoju współczesnej gospodarki.


Problematyka konferencji:

 • • Instytucje i organizacje w innowacyjnym rozwoju gospodarki narodowej
 • • Bariery i siły motoryczne rozwoju innowacyjnego
 • • Przedsiębiorstwo jako kluczowy aktor na scenie innowacji
 • • Rola B+R i edukacji w rozwoju gospodarczym
 • • Inteligentne specjalizacje jako wyzwanie innowacyjne
 • • Współpraca: nauka-biznes (m.in. na przykładzie ORLEN-u)
 • • Rola start-upów i przedsiębiorczości technicznej w unowocześnianiu gospodarki
 • • Polityka pro-innowacyjna państwa w warunkach globalizacji


Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie


Termin: 23-25 maja 2019 (czwartek-sobota)


Uczestnicy reprezentują m.in. następujące ośrodki naukowe (stan na 21.11.2019):

 • • Za granicą: University of Applied Sciences, Muenster, Niemcy; Joint Research Centre, Komisja Europejska; University of Twente, Enschede, Holandia; SEERC, Saloniki, Grecja; Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów;
 • • W kraju: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Łódzki, Szczeciński


Publikacja: artykuły w j.angielskim w czasopiśmie OPTIMUM (10 punktów).


Ważne daty:

 • • 14.01.2019 – nadesłanie abstraktu (po polsku lub angielsku) – 1 strona
 • • 30.04.2019 – pełny tekst referatu (po angielsku)


Komitet Organizacyjny:

 • • prof. dr hab. Andrzej Jasiński – przewodniczący konferencji
 • • dr Elżbieta Majewska – członek Komitetu
 • • mgr Ernest Ginc – sekretarz Komitetu


Międzynarodowy Komitet Naukowy:

 • • prof. dr hab. Andrzej Jasiński (przewodniczący)
 • • Dziekan – dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
 • • Thomas Baaken, Niemcy
 • • dr Igor Egorov, Ukraina
 • • Panos Ketikidis, Grecja
 • • prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Polska
 • • Marina Ranga, Belgia
 • • dr Katarzyna Zalewska-Kurek, Holandia
2021 Wszystkie prawa zastrzeżone