Konkurs wiedzy informatycznej

Dnia 4 kwietnia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku odbył się konkurs wiedzy informatycznej. W konkursie tym wzięli udział uczniowie polskich szkół klas 10-12. Konkurs organizowany był przez Katedrę Informatyki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.


I miejsce otrzymali Bolesław Aleksander Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Edwin Jankuniec z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie.
II miejsce – Rajmund Matulewicz z Liceum im. A. Mickiewicza.
III miejsce – Konrad Żyliński z Gimnazjum im. Jana Pawła II.


Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Ambasadę RP w Wilnie: tablet, smartwatch, słuchawki wi-fi.


Nagrody zwycięzcom wręczył Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz oraz Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB.


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone