Konkurs „Wypromuj UwB”

Ważny do: 2020-07-12


Konkurs „Wypromuj UwB”.


Konkurs kończy się integracyjnym spływem kajakowym 18 lipca po rzece Gauja w rejonie solecznickim


NAGRODA


Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Filię UwB w Wilnie oraz partnerów projektu.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

1. „Sprzedaj” możliwości, jakie oferuje dla studenta Filia UwB w Wilnie.
2. Wyślij opis lub nagranie promocyjne pod adresem: [email protected].
3. Powiedz znajomym o konkursie.

Cele Konkursu:

1. Rozwijanie zdolności marketingowych, przedsiębiorczych oraz kreatywności i wyobraźni u młodzieży;
2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie marketingu jednoczesnym rozwijaniem komunikacji międzyludzkiej;
3. Inspirowanie uczniów do aplikowania na studia wyższe, w tym na studia na wybranych kierunkach w Filii UwB w Wilnie;
4. Możliwość zaprezentowania swojego pomysłu szerszemu gronu odbiorców;
5. Rozwijanie zainteresowań związanych z marketingiem, public relations oraz przedsiębiorczością, relacjami międzyludzkimi, itp.;
6. Rozwijanie umiejętności analizowania potrzeb na rynku pracy oraz ofert na rynku kształcenia wyższego, łączenia podaży z popytem w celu przedstawienia najlepszych ofert dla młodzieży polonijnej na Wileńszczyźnie.

Przebieg Konkursu

1. Czas trwania Konkursu: od 19 czerwca 2020 r. do 12 lipca 2020 r.
2. Do udziału w Konkursie uprawnia przesłanie autorskiego pomysłu promocyjnego pod adresem mailowym: [email protected]
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie.

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone