Kontakt z wykładowcami

Pracownicy na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Filii UwB
Wykładowcy akademiccy, lektorzy, instruktorzy

dr hab. Alina Grynia – [email protected]
mgr Stanislav Pilžys – [email protected]
dr Germanas Budnikas – [email protected] i [email protected]
dr Regina Lašakevič – [email protected]
mgr Ernest Ginc – [email protected]
mgr Kamil Ząbkiewicz – [email protected]
mgr Lucija Jarmolkovič – [email protected]
prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz – [email protected]
dr Irena Miklaševič – [email protected]
mgr Viktorija Žibortaitė – [email protected]
dr Barbara Dvilevič – [email protected]
mgr Jerzy Lewko – [email protected]
dr hab. Ryšardas Burda – [email protected] i [email protected]
prof. Boguslavas Gruževskis – [email protected]
mgr Jolanta Tupko-Mazur – [email protected] i [email protected]
mgr Henrikas Bersekerskas – [email protected] i [email protected]
mgr Pavel Mechovicius – [email protected] i [email protected]
dr hab. prof.UwB Jaroslav Volkonovski – [email protected]KONSULTACJE WYKŁADOWCÓW W SEMESTRZE LETNIM r. ak. 2021\2022

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone