Jarosław Wołkonowski

Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie

prof_volkonovski

JAROSLAV VOLKONOVSKI

doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca akademicki

Urodził się 19 maja 1956 roku we wsi Gudele w rej. Wileńskim. W 1974 roku ukończył Szkołę Średnią nr 19 (obecnie im. Władysława Syrokomli) w Wilnie. W latach 1974-1979 studiował fizykę na Uniwersytecie Wileńskim. W roku 1995 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. K. Przybysza napisał i obronił pracę doktorską na temat “Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939-1945″. W latach 1995-98 pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego dziennika “Kurier Wileński”,  w latach 1998-2005 pracował początkowo jako adiunkt a następnie jako p.o. docenta na Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Prawa na kierunku Europeistyka. W 1996 roku ukazała się monografia “Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939-1945″, Warszawa 1996, Adjutor, s. 404, zaś w 2004 roku ukazała się monografia Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 472.

W 2005 roku w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk obronił pracę habilitacyjną na temat „Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1919-1939”. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat polskiego podziemia wileńskiego w czasie drugiej wojny światowej oraz stosunków polsko-żydowskich na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym w czasopismach i dziennikach: “Karta”, “Mars”, “Gazeta Wyborcza”, “Lietuvos Rytas”, “Kurier Wileński”, “Nasza Gazeta”. Jest redaktorem naukowym wydania zbiorowego pt. Rok 1944 na Wileńszczyźnie (1996). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP (2000),  medalem “Pro Memoria” (2007) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP (2009).

email: [email protected]

2020 Wszystkie prawa zastrzeżone