Kvietimas VAKCINAVIMUI

Informuojame, kad tęsiamas švietimo įstaigose dirbančių bei teikiančių paslaugas darbuotojų vakcinacijos procesas.


Vilniaus miesto savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ 1.15 papunkčiu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd056f90469711ebb394e1efb98d3e67/asr,
turi koordinuoti vakcinacijos procesą savivaldybėje bei užtikrinti sklandų prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų skiepijimą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir valstybės biudžeto lėšomis vakcinuojamų asmenų sąrašų sudarymą.


Kadangi jau yra paskelbta vieša registracija vakcinavimui, kur prioritetinių grupių asmenys gali patys registruotis ir pasirinkti vakcinavimo laiką, labai prašome Jūsų pateikti duomenys (pagal paslaugos aprašyme pridedamą excel formato lentelę https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/prioritetiniu-grupiu-registracija, lentelę turite pildyti pagal lentelės viršuje esančios eilutės duomenų pavyzdį) ir išsiusti į [email protected] elektroninį pastą.


Skiepijamų asmenų sąrašams sudaryti yra būtini šie darbuotojų asmens duomenys: asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, prioritetą užtikrinantys duomenys, t. y. einamos pareigos bei pat kontaktinis telefono numeris, kuriuo bus pateikta informacija apie skirtą vakcinacijos dieną, laiką ir vietą.


Pažymime, kad darbuotojų sąrašai bus perduoti Vilniaus miesto poliklinikoms, tikrinant registruojamus vakcinavimui asmenis bei kviečiant vakcinuotis.


Vilniaus miesto savivaldybė turi teisę neperkelti duomenų, jeigu duomenys netvarkingi, bei grąžinti duomenis pateikti iš naujo.

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone