Balstogės universitetas

Balstogės universitetas įsteigtas 1997 metais, pertvarkant 29 metus veikiantį Varšuvos universiteto filialą. Mokymo lygis ir potencialas lėmė tai, kad šiandien BU yra vienas iš didžiausių ir aktyviausių akademinių padalinių šiaurės rytų Lenkijoje. Universitetą sudaro dešimt fakultetų, iš jų vienas yra Sedlcuose ir užsienyje Vilniuje. Užsiėmimus vykdo ir paskaitas skaito apie 900 dėstytojų (tarp jų virš 200 nepriklausomų mokslininkų). Šiuo metu aukštojoje mokykloje studijuoja virš 18 tūkst. 28 mokymo krypčių stacionarių ir nestacionarių studijų formų studentų. Taip pat siūloma daugybė podiplominių studijų – 90 rūšių.

Doktorantūros studijas vykdo penki BU padaliniai: Teisės fakultetas, Ekonomikos ir valdymo fakultetas, Filologijos fakultetas, Istorijos ir sociologijos fakultetas bei Biologijos ir chemijos fakultetas. BU turi 10 įgaliojimų teikti daktaro laipsnį ir 4 įgaliojimus teikti habilituoto daktaro laipsnį. Aukštojoje mokykloje veikia apie 70 studentų mokslinių būrelių ir organizacijų.

BU į savo mokslo pasiekimų sąrašą gali įtraukti dalyvavimą 5, 6 ir 7 Bendrojoje programoje bei DAPHNE III programoje. Dalyvaudamas šiose programose realizavo mokslinių tyrimų projektus fizikos, chemijos, pedagogikos, informatikos ir matematikos, ekonomikos bei filologijos srityse.

6PR metu BU fizikai vykdė projektą Combined Study of Nanostructured Magnetic Materials (NANOMAG-LAB), o dabar dalyvauja 7PR projekte Femtosecond Opto-magnetism and Novel Approaches to Ultrafast Magnetism at the Nanoscale (FANTOMAS). Tuo tarpu Pedagogikos ir psichologijos fakultetas įgyvendino projektą: Intimate partner violence against elderly women pagal DAPHNE III programą .

Šiuo metu Balstogės universitetas vykdo 39 Bendradarbiavimo sutartis mokslo srityje su užsienio aukštosiomis mokyklomis – partneriais. Taip pat nuo 1999 m. dalyvauja Europos mokslo programoje Erasmus. Vykdydamas šią programą, universitetas bendradarbiauja su 104 aukštosiomis mokyklomis – partneriais iš 22 Europos Sąjungos šalių, taip pat iš Turkijos ir Šveicarijos.

Mokymo kryptys yra pritaikomos prie regiono poreikių ir galimybių. Taip pat atsižvelgiama į mūsų tautiečių, gyvenančių už rytinės sienos, poreikius. Balstogės universiteto studijų programoje atsirado Katalikų ir stačiatikių bažnyčios teologijos studijos. Jos turi svarbų ekumeninį aspektą ir pabrėžia aukštosios mokyklos ypatumą. BU didaktinių užsiėmimų kokybės patvirtinimu, be kita ko, yra faktas, kad Universiteto akreditavimo komisija suteikė aukštos kokybės švietimo sertifikatą keturioms kryptims – istorija, ekonomika, chemija ir biologija. Tuo tarpu Valstybinė akreditavimo komisija iki šiol akreditavo: administravimą, biologiją, chemiją, aplinkos apsaugą, informatiką, pedagogiką, teisę, matematiką, filologiją ir lenkų filologiją, sociologiją, istoriją, fiziką ir ekonomiką. Nuo 2008 m. chemijos kryptis gali didžiuotis Europos “Eurobachelor Label” ir “Euromaster Label” akreditavimu.

Pripažindamas didelius nuopelnus mokslo bei visuomeninio ir politinio gyvenimo srityje, Universitetas suteikė honoris causa daktaro laipsnį dešimčiai žymių asmenybių: prof. Jerzy Wilkin, prof. Brunon Hołystow, Lenkijos Respublikos Prezidentui tremtyje – Ryszardui Kaczorowskiui, Paaryžiaus „Kultūros” kūrėjui – mirusiam Jerzui Gedroyciui, mirusiam prof. Andrzejui Stelmachowskiui, mirusiam prof. Andrzejui Wyczańskiui, Lenkijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios vadovui – Metropolitui Savai, prof. Marcelui Morabito, Balstogės Metropolitui arkivyskupui prof. Edwardui Ozorowskiui, prof. Keiichi Yamanaka. Balstogės universitetas yra aukštoji mokykla, kuri nuolat vystosi, sudaro vis geresnes studijų ir mokslinio dabo sąlygas. Tai rodo, be kita ko, investicijos: universiteto bibliotekos įrengimas, teisės fakulteto auditorijos, sporto salės, skaičiavimo centro ir mokymų vykdymo pastato, skirto matematikos ir informatikos fakulteto reikmėms, statyba. Didžiausia užduotis aukštosios mokyklos istorijoje yra universiteto administracinio komplekso (campus) statyba Balstogėje, Ciołkowskiego g.

2014 Wszystkie prawa zastrzeżone