Mikołajki na Bowlingu

W czwartek, 6 grudnia, w ramach świętowania Mikołajek Samorząd Studencki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB zaprosił studentów wspólnie wybrać się na kręgle. Rewelacyjnie spędzony czas służył nie tylko zabawie, ale był też okazją do integracji i lepszego poznania się studentów z różnych lat i kierunków studiów w atmosferze poza uniwersyteckiej.


Za niezawodne wspieranie inicjatyw stu denckich w formie merytorycznej, finansowej i po prostu – życzliwością, serdecznie dziękujemy dla Pani Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego UwB dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, prof. UwB.


Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone