Konferencje

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

 • “Current legal challenges: legislative response to geopolitical and historical problems”»
   
  Dnia 6 grudnia 2022 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Current legal challenges: legislative response to geopolitical and historical problems”, której współorganizatorem była Filia UwB w Wilnie.
  Celem konferencji była wymiana doświadczeń i próba znalezienia kompromisowych, międzynarodowych mechanizmów regulujących aktualne problemy ochrony praw człowieka w warunkach wojny, pandemii, kryzysu bezpieczeństwa i globalnego kryzysu gospodarczego. W konferencji wzięło czynny udział ponad 50 uczestników – przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, m. in z Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Gruzji, Rumunii, Czech, Austrii, Mołdawii i Polski.
  Data 6 grudnia 2022 r.
   
  [ Program ]

 • International online Conference «Current legal challenges: human rights protection in pandemic»
   
  22 października 2021 r. odbyła się kolejna doroczna międzynarodowa konferencja naukowa (z uwagi na ograniczenia pandemiczne – w formacie on-line), której współorganizatorem był Wydział Ekonomiczno-informatyczny Filii UwB w Wilnie, obok Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Yaroslava Mudryego (Ukraina).
  Przedstawiciele nauki oraz międzynarodowych instytucji z ośmiu państw dyskutowali na temat «Current legal challenges: human rights protection in pandemic». Łącznie w trzech sesjach wzięło udział 50 uczestników.
   
  Data 22 października 2021
   
  [ Program ]

 • Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjnego rozwoju współczesnej gospodarki
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie
   
  Data 23-25 maja 2019, Wilno
   
  [ Program (PL) ] [ Program (ANG) ]
 •  

 • Wileńskie Seminarium Naukowe (WSN)
   
  Organizator: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
   
  Data 27-28 marca 2020, Wilno
   
  [ Strona internetowa ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2020
   
  Organizator: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
   
  Data 28-30 maja 2020, Wilno
   
  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną termin konferencji został przeniesiony na 27-29 maja 2021.
   
  [ Strona internetowa ]
 •  

 • Institutional Conditions for an Innovative Development of a Contemporary Economy

   
  INTERNATIONAL CONFERENCE under the patronage by Professor Robert W. Ciborowski, Rector, University of Bialystok
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  23-25 May 2019, Vilnius, Lithuania
   
  [ Program (ANG) ]
 •  

 • W poszukiwaniu fundamentów europejskiej kultury prawnej
   
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego
   
  Organizator: Katedra Prawa Rzymskiego oraz Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
   
  Data 30 września – 2 października 2018, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
 •  

 • Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka
   
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego
   
  Organizator: Uniwersytet w Białymstoku
   
  Data 9-12 maja 2018, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie
   
  Organizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL).
   
  Data 21-22 kwietnia, 2018, Wilno
 •  

 • Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, 21-22 września 2017 r., Wilno / The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, September 21-22, 2017, Vilnius
   
  Konferencja międzynarodowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
   
  Data 21-22 września, 2017, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • Pozycja ustrojowa władzy ustawodawczej we współczesnym święcie
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 5-6 czerwca 2017, Białystok
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2017
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 25-27 maja 2017, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • 15-th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications
   
  Konferencja międzynarodowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Politechnika Białostocka
   
  Data 14-16 września 2016, Wilno
   
  [ Program (ANG) ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2016
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 12-14 maja 2016, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2015
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 22-23 maja 2015, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2014
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 9-10 maja 2014, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 19-20 kwietnia 2013, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU: SZANSE I BARIERY ROZWOJU
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 20-21 kwietnia 2012, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 8 -9 kwietnia 2011, Wilno
   
  [ Program ]

Konferencje studenckie

 • I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa „Statystyka na co dzień”
   
  Partnerzy:
  Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
  Koło Naukowej Kreatywności (KNK)
  Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie ADaBiz (SKN ADaBiz)
   
  Data 31 maja 2022 r.
   
  [Program ]


  https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka/

 • International Conference on the Challenges of Europe in the 21st Century
   
  Organizator: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Faculty of Law, University of Białystok przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Ekonomii im. Friedricha Augusta von Hayeka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
   
  Data 17 maja 2018
   
  [ Program ]
2022 Wszystkie prawa zastrzeżone