Konferencje

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

 • Optymalizacja organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, 21-22 września 2017 r., Wilno / The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, September 21-22, 2017, Vilnius
   
  Konferencja międzynarodowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
   
  Data 21-22 września, 2017, Wilno
   
  [ Informacja (PL) / Informacja (ANG) ]
 •  

 • Pozycja ustrojowa władzy ustawodawczej we współczesnym święcie
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 5-6 czerwca 2017, Białystok
   
  [ Informacja ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2017
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 25-27 maja 2017, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)
   
  Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa
   
  Organizator: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
   
  Partner: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 6-8 kwietnia 2017, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • 15-th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications
   
  Konferencja międzynarodowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Politechnika Białostocka
   
  Data 14-16 września 2016, Wilno
   
  [ Program (ANG) ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2016
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 12-14 maja 2016, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2015
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 22-23 maja 2015, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2014
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 9-10 maja 2014, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 19-20 kwietnia 2013, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • UNIA EUROPEJSKA PO ROZSZERZENIU: SZANSE I BARIERY ROZWOJU
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 20-21 kwietnia 2012, Wilno
   
  [ Program ]
 •  

 • ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
   
  Konferencja krajowa
   
  Organizator: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
   
  Data 8 -9 kwietnia 2011, Wilno
   
  [ Program ]
2017 Wszystkie prawa zastrzeżone