Niezbędne dokumenty

Dokumenty są przyjmowane:
Poniedziałek-piątek od 10:00 do 16:45


NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie, dyplom licencjacki na studia magisterskie;
 • Kserokopia dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu;
 • Zaświadczenie lekarskie (z dopiskiem “Mokytis ir sportuoti gali”);
 • 1 zdjęcie (3×4 cm);
 • Kopia metryki urodzenia;
 • Opłata rekrutacyjna – 23 Euro. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto bankowe Filii UwB w Wilnie (przy składaniu dokumentów prosimy przynosić potwierdzenie dokonania przelewu, na Wydziale nie przyjmujemy wpłat gotówką):
  • Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
  • Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
  • Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA
2019 Wszystkie prawa zastrzeżone