Nowe książki

Nowe tendencje w europejskim prawie gospodarczym / red. Anna Kołtunowska, Wojciech Maciejewski, Anna Zawidzka ; [oprac. red. Rafał W. Sikorski]. Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. 236 s.
Traktat z Lizbony / red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Robert Grzeszczak. Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2012. 172 s.
Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Robert Grzeszczak. Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2011. 353, [3] s.
Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce / redakcja Robert Grzeszczak, Marta Roma Tużnik, Marek Woch. Warszawa : Marek Woch, 2015. 245 s.

2019 Wszystkie prawa zastrzeżone