Nowi dziekani, dyrektorzy instytutów i filii UwB – z nominacjami

 

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert W. Ciborowski wręczył dziś nominacje nowym dziekanom wydziałów, dyrektorom instytutów i filii UwB w Wilnie. Szefowie jednostek obejmą swoje funkcje 1 października 2019 r.

 

Nowo powołani dziekani:

Wydział Biologii – dr hab. Piotr Zieliński, 
Wydział Chemii – prof. dr hab. Joanna Karpińska, 
Wydział Ekonomii i Finansów – dr hab. Marzanna Poniatowicz prof. UwB, 
Wydział Filologiczny – prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski,
Wydział Fizyki – prof. dr hab. Piotr Jaranowski, 
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych – dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska prof. UwB, 
Wydział Matematyki – dr hab. Alina Dobrogowska prof. UwB, 
Wydział Nauk o Edukacji – prof. dr hab. Mirosław Sobecki, 
Wydział Prawa – dr hab. Mariusz Popławski prof. UwB.

Nowo powołani dyrektorzy instytutów:

Instytut Filozofii – prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska, 
Instytut Informatyki – prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk, 
Instytut Socjologii – dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska prof. UwB 
Instytut Studiów Kulturowych – dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska prof. UwB
Instytut Zarządzania – dr hab. Bogusław Plawgo prof. UwB.

Dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie będzie dr hab. Adam Doliwa prof. UwB.

 

Zgodnie z nowym statutem uczelni nowi dziekani, dyrektorzy instytutów, a także dyrektor filii w Wilnie będą sprawować swoje funkcje do 31 sierpnia 2020 r., czyli do końca obecnej kadencji rektora UwB. 

1 września 2020 roku rozpocznie się nowa, czteroletnia kadencja władz uczelni.

2021 Wszystkie prawa zastrzeżone