O nas

Wejście Litwy i Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości w szkolnictwie wyższym. W 2007 roku w Wilnie rozpoczął działalność Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku – pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Był to pierwszy zamiejscowy wydział uczelni polskiej poza granicami kraju. 14 lat działalności Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie – to niewątpliwy sukces rządów Polski i Litwy w kwestii rozwiązywania potrzeb mniejszości narodowych: powołanie wyższej uczelni, kształcącej młodzież w języku ojczystym było jednym z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków. Jak dotychczas Wydział spełnia swą misję – co roku ponad stu absolwentów szkół polskich na Litwie podejmuje studia na kierunku: ekonomia I i II stopnia, informatyka czy europeistyka. W tym okresie Wydział ukończyło ponad siedmiuset absolwentów, którzy zasilili lokalny rynek pracy i wzmocnili polską inteligencję na Litwie. Studenci świetnie dają sobie radę studiując w przyjaznej dla siebie atmosferze, otoczeni życzliwością pracowników i wykładowców, rozwijają swoje zainteresowania naukowe w trzech działających na Wydziale kołach naukowych, wyjeżdżają na praktyki lub studia według programu Erasmus na różne uniwersytety i placówki w całej Europie. Jednocześnie są mocno zakorzenieni na Litwie, z którą wiążą swoją przyszłość. W czasach, gdy emigracja stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnej Litwy, fakt ten godny jest odnotowania.
Jesteśmy Wydziałem młodym, ambitnym, z perspektywami!

Warto tu studiować!

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone