Obrony prac licencjackich

Dnia 3 lipca na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie odbyły się obrony prac licencjackich studentów europeistyki I stopnia. Zapytano studentów, co dały im studia. Odpowiedzi były następujące: nowe znajomości, doświadczenia, wysoki poziom wiedzy o polityce i UE, a także perspektywy dobrej pracy. Podczas studiów niektórych studentów zainteresowały poruszane tematy historyczne.


W dniu 5 lipca odbyły się kolejne obrony prac licencjackich studentów ekonomii oraz informatyki I stopnia. Wszyscy studenci pozytywnie obronili swoje prace licencjackie. W składzie komisji znaleźli się: dr hab. A. Maksimczuk, prof. UwB, dr T. Dębowski, dr. I. Mikłaszewicz.
Wszystkim studentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Biuro Karier i Promocji

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone