Odznaczenia dla pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

Blisko 50 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku odebrało 18 grudnia odznaczenia z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Uroczystość miała miejsce podczas posiedzenia Senatu uczelni.


Serdecznie gratulujemy Dyrektorowi Filii dr hab. Adamowi Doliwie, prof. UwB, dr hab. Sławomirowi Presnarowiczowi, prof. UwB otrzymania Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę oraz dr Maciejowi Etelowi otrzymania Medalu Brązowego.


Źródło: www.uwb.edu.pl

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone