OGŁOSZENIE w sprawie trybu składania wniosków o stypendium NAWA (2021/2022)

Wypełniony wniosek o stypendium można złożyć:

1. w formie elektronicznej
wysyłając na adres: [email protected] lub [email protected].
Wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie wniosku otrzymają tylko te osoby, które wypełnią wniosek prawidłowo, podając wszystkie wymagane informacje.

2. osobiście
w siedzibie Filii UwB w Wilnie (p. 313).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +37052713793 lub drogą mailową na adres: [email protected] lub [email protected], od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

UWAGA!
Rozpatrywane będą tylko wnioski studentów, którzy nie zalegają z płatnościami za studia.

Wnioski należy wypełniać drukowanymi literami.


Komunikat nr 10
NAWA regulamin 2021
Wniosek NAWA od 2021-2022
Wniosek NAWA od 2021-2021 (WZÓR)

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone