Opłata za studia

 
Dokonać wpłaty za studia można na konto bankowe Filii UwB w Wilnie:
 
Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS
Gavėjo sąskaitos numeris: LT597044060006110812
Mokėjimo paskirtis: UŽ STUDIJAS 2019/2020 AKADEMINIAIS METAIS
 
WAŻNE!!!
Jeżeli za studia płaci nie student (np. rodzice), proszę wskazać imię, nazwisko oraz kod osobowy studenta, za którego opłata jest wnoszona.
 
Za studia i za warunki (odsetki) można płacić razem, ale należy wskazać w Mokėjimo paskirtis:
UŽ STUDIJAS 2019/2020 AKADEMINIAIS METAIS – 434 eur
UŽ DALYKO (-Ų) KARTOJIMĄ –  np. 150 eur
DELSPINIGIAI – np. 4,50 eur
2020 Wszystkie prawa zastrzeżone