Programme Committee

 • dr Arkadiusz Bieliński
  Zastępca Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 • prof. Adam Doliwa – Przewodniczący
  Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 • prof. Mieczysław Muraszkiewicz
  Kierownik Katedry Informatyki, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny; Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska
 • prof. Zenon Sosnowski
  Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka; Prezes Oddziału Białostockiego  Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • prof. Kazimierz Trzęsicki
  Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach; Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Białostocki
 • prof. Beata Stępień-Załucka, Uniwersytet Rzeszowski