Organizacinis komitetas

 • dr Arkadiusz Bieliński - Przewodniczący
  Zastępca Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 • dr Regina Lašakevič
  Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
 • prof. Mieczysław Muraszkiewicz
  Kierownik Katedry Informatyki, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny; Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska
 • Edyta Szachniewicz
  Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Kamil Ząbkiewicz
  Filia Uniwersytetu w BiałymsInformatycznytoku w Wilnie,  Wydział Ekonomiczno-Informatyczny