Program seminarium WSN'20

Pierwszy dzień seminarium - 27 marca 2020 r.

Pierwszy dzień seminarium odbędzie się pod hasłem Informatyka – wczoraj, dziś, jutro, pod auspicjami Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku, Filii w Wilnie i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Białostocki.

Tematyka wykładów i dyskusji pierwszego dnia seminarium poświęcona jest głównie historii informatyki w Polsce oraz kierunkom rozwoju informatyki w najbliższych latach.

Komitet Programowy Seminarium zaprasza wszystkich uczestników na kolację w dn. 26 marca 2020 r (czwartek) o godz. 19:30, w restauracji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Miejscem seminarium jest sala 305 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

9:30-10:00

Rejestracja

10:00-10:15

Otwarcie seminarium

prof. A. Doliwa

10:15-10:45

Adresy zaproszonych gości

10:45-11:00

przerwa kawowa

11:00-11:45

Od Enigmy do komputera: kryptologiczne korzenie cywilizacji cyfrowej.

dr M. Grajek

11:45-12:30

Wkład polskich logików w światową informatykę

prof. K. Trzęsicki

12:30-14:00

obiad

14:00-14:45

Informatyka w polskiej administracji publicznej wczoraj, dziś i jutro

dr T. Kulisiewicz

14:45-15:30

Początki informatyki w Polsce

prof. M. Hołyński

15:30-16:00

AI+5G+IoT

prof. M. Muraszkiewicz

16:00-16:15

przerwa kawowa

 

16:15-17:00

Panel dyskusyjny studentów

moderator: dr T. Kulisiewicz

17:00-17:15

Podsumowanie

prof. M. Muraszkiewicz

 

Drugi dzień seminarium - 28 marca 2020 r.

Drugi dzień seminarium odbędzie się pod hasłem Prawo i sztuczna inteligencja, pod auspicjami Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku, Filii w Wilnie.

Miejscem seminarium jest sala 305 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

9:30-10:00

Rejestracja

10:00-10:15

Otwarcie

prof. A. Doliwa

10:15-11:00

Sztuczna inteligencja w postępowaniu sądowym

dr A. Bieliński

11:00-11:45

Perspektywy rozwoju AI w obszarze wymierzania sprawiedliwości

prof. M. Załucki

11:45-12:30

Sztuczna inteligencja jako organ osoby prawnej

prof. P. Księżak

12:30-14:00

obiad

14:00-14:45

Nowe wyzwanie dla prawa konsumenckiego: praktyki handlowe B2C z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

prof. M. Namysłowska

14:45-15:30

Gospodarka cyfrowa 3.0 - jak smart contract, kryptowaluty i AI zmieniają świat

prof. D. Szostek

15:30-16:15

Dyskusja panelowa

prof. A. Doliwa - moderator

16:15-16:30

Podsumowanie i zamknięcie seminarium

prof. A. Doliwa