Rejestracja

Rejestracja jest otwarta do 20 marca br.

Pola Afiliacja i Adres nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich wypełnienia w celu informacyjnym.

Po dokonaniu rejestracji, Komitet Organizacyjny wyśle pocztą elektroniczną na podany powyżej w formularzu adres potwierdzenie rejestracji. 

Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji proszę wpłacić opłatę seminaryjną. Studenci, doktoranci i osoby powyżej 65 roku życia są zwolnieni z opłaty seminaryjnej.

Opłatę seminaryjną w wysokości 250 zł należy wpłacić najpóźniej do 20 marca 2020 r na konto:

            SEB  Bankas  LT59 7044 0600 0611 0812    PL BIC CBVI  LT 2X   

albo w wysokości 60 euro na konto:

            SEB  Bankas  LT59 7044 0600 0611 0812    EUR BIC CBVI  LT 2X

z zaznaczeniem  imienia i nazwiska uczestnika  oraz dopiskiem „Opłata za WSN 2020”. Adresatem opłaty jest:

            Balstogės Universiteto Filialas, Ekonomikos-Informatikos Fakultetas,

            Kalvarijų g. 135, LT-08221 Vilnius

Dla zarejestrowanych uczestników, którzy wnieśli opłatę seminaryjną Komitet Organizacyjny zarezerwuje hotel zgodnie z dyspozycją podaną w arkuszu rejestracyjnym. Przewiduje się, że cena 1 doby w pokoju jednosobowym ze śniadaniem wyniesie 37 euro, a dla 2 osób w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem – 46 euro. Opłatę za hotel uczestnicy uregulują bezpośrednio w hotelu.

Powyższe dane będą użyte wyłącznie dla potrzeb seminarium WSN'20 i nie zostaną udostępnione w części lub w całości i w jakiejkolwiek formie stronom trzecim. Dane dotyczące Seminarium przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pt. ”Polityka Ochrony Prywatności - Informacje prawne na temat przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie w Białymstoku, http://uwb.edu.pl/ochrona-danych-osobowych