Wileńskie Seminarium Naukowe (WSN)

Badania naukowe na temat informacji prawnej z wykorzystaniem komputerów sięgają w Polsce lat 60-tych XX wieku. To wtedy zaczęto używać terminu informatyka prawnicza. Prace dotyczyły problematyki gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji prawniczej. W 1974 r. w Bibliotece Sejmowej rozpoczęto realizację pierwszego systemu informacji prawnej w Polsce, którym był Centralny Zautomatyzowany Rejestr Aktów Normatywnych. Po roku 1989 w związku ze zmianami ustrojowymi z jednej strony i pojawieniem się nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, a zwłaszcza komputerów osobistych, Internetu i telefonii mobilnej z drugiej strony, wzrosło zainteresowanie oraz liczba prac i projektów w obszarze informatyki prawniczej. Dziś jesteśmy świadkami kolejnego „przyspieszenia” informatyki prawniczej, co w znacznym stopniu spowodowane jest wzrostem znaczenia problematyki ochrony danych osobowych w środowisku cyfrowym, rosnącym znaczeniem problematyki ochrony własności intelektualnej artefaktów cyfrowych, narastającą przestępczością cyfrową, burzliwym rozwojem serwisów społecznościowych i pojawieniem się nowych narzędzi informatycznych opartych na technikach sztucznej inteligencji. 

Coroczne seminarium WSN organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku, Filii w Wilnie swym zakresem tematycznym obejmuje m.in. następujące problemy:

 • Zagadnienia własności intelektualnej w informatyce
 • Zagadnienia ochrony danych osobowych w środowisku cyfrowym
 • Informatyka prawnicza w administracji publicznej
 • Zagadnienia identyfikacji elektronicznej
 • Prawo i etyka a sztuczna inteligencja
 • Modelowanie argumentacji prawniczej
 • Systemy wyszukiwania informacji prawnej
 • Systemy automatycznego rozstrzygania
 • Prawo a serwisy/media społecznościowe
 • Przestępczość cyfrowa
 • Prawa i kryptowaluty