POBYT NAUKOWY STUDENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW W TRÓJMIEŚCIE

 

W ramach projektu „Umacnianie kontaktów wykładowców i studentów Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie z partnerami w Polsce” w dniach 18-22 maja trzydziestoosobowa grupa składająca się z wykładowców, pracowników i studentów naszego Wydziału miała okazję wziąć udział w wyjeździe do Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot). Projekt zawierał następujące cele: kultywowanie polskości, rozwój więzi z Polską, doskonalenie zawodowe kadry akademickiej oraz doskonalenie umiejętności językowych poprzez kontakty młodzieżowe i naukowe.

 

Jednym z głównych punktów wyjazdu był udział w konferencji „Wyzwania gospodarki globalnej 2016”, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Grupa miała okazję spotkać się z Dziekanem Wydziału Ekonomicznego prof. UG Krzysztofem Dobrowolskim oraz uczestniczyć w szkoleniach dotyczących przywództwa w biznesie i negocjacji międzynarodowych, prowadzonych przez prof. UG Dorotę Simpson.

 

Uczestnicy projektu odwiedzili Pomorski Park Naukowo – Technologiczny (PPNT) w Gdyni, w którym promuje się innowacyjne przedsięwzięcia i młodych przedsiębiorców. Studenci poznali historię miejsca, a także jego największe osiągnięcia. Kolejnym punktem było Centrum Nauki Eksperyment, znajdujące się w PPNT – interaktywna wystawa, która poprzez zabawę odpowiada na wiele codziennych pytań związanych z biologią, chemią, fizyką i matematyką.

 

Nie zabrakło także czasu na zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności. Promuje ono historię ruchów opozycyjnych w Polsce, które doprowadziły do przemian systemowych w Europie Środkowo – Wschodniej oraz przedstawia polską drogę do demokracji z lat powojennych. W Centrum możno było poczuć klimat czasów PRLu, a także niczym Prezydent Lech Wałęsa zasiąść za repliką okrągłego stołu. Wieczór studenci spędzili kulturalnie w teatrze Atelier na spektaklu „Chimery Afanasjewa”.

 

Ciekawym punktem wyjazdu była wycieczka statkiem na półwysep Helski. Znajduje się tam latarnia morska, w której można odnaleźć ślady Wileńszczyzny – wmurowano tam tablicę upamiętniającą wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z Helu ponownie drogą morską grupa udała się do Gdańska, gdzie czekała na nich pani przewodnik, która oprowadziła po starym mieście, przedstawiając jego historię i najpiękniejsze zakątki.

 

Przeprowadzona ankieta satysfakcji uczestników jednoznacznie wskazuje na pozytywną ocenę pobytu naukowego studentów i pracowników Wydziału w Polsce. Serdecznie dziękujemy naszym partnerom – kierownictwu i pracownikom Wydziału Ekonomicznego UG – za pomoc w pracach organizacyjnych i opiekę podczas pobytu.

 

 

Kierownik projektu

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone