Początek roku akademickiego 2021-2022

Dzisiaj (1 października 2021) odbyły się pierwsze spotkania studentów 1 roku Filii UwB w Wilnie z Dyrekcją Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.


W tym roku na studia przyszło 89 osób. Na kierunek Ekonomia I stopnia – 33 osób, Ekonomia II stopnia- 11 osób, Informatyka- 23 osoby oraz Europeistyka- 22 osoby.

2022 Wszystkie prawa zastrzeżone